Loja shperblyese

Per nder te 100 vjetorit organizohet loja e madhe shperblyese 100 produkte 100 shperblime.

Behu edhe ti pjese e nje nder 100 shperblimeve.

100 shperblimet                                                     100 artikujt
                                                  

Kushti per pjsemarrje ne loje eshte qe konsumatori te blej domosdo 5 nga artikujt pjesmarres ne loje si dhe 
kuponi te jete me vlere me te madhe se 20€

Terheqja behet me daten 28.11.2012